PA6 – Ertalon, Tecamid, Sustamid

PA6, Ertalon 6, Tecamid, Sustamid 6

PA6 představuje optimální kombinaci mechanické pevnosti, tuhosti, tlumicí schopnosti a odolnosti proti opotřebení. Uvedené vlastnosti, společně s příznivými elektroizolačními vlastnostmi a dobrou odolností proti působení chemikálií, řadí PA6 do skupíny materiálů univerzálně použitelných v oblasti konstrukce i údržby. Barva: přírodní (bílá) a černá. Obchodní názvy: Ertalon, Tecamid, Sustamid.

Výrobky z polyamidu PA6 - Ertalonu, Tacamidu a Sustamidu

PA66, Ertalon 66, Tecamid 66, Sustamid 66

Materiál s vyšší mechanickou pevností, tuhostí a odolností proti působení teploty a opotřebení než má PA6. Vyznačuje se rovněž lepší odolností proti tečení, ale jeho pevnost v rázu a mechanické tlumicí schopnosti jsou poněkud sníženy. Je vhodný pro obrábění na automatických soustruzích. Barva: přírodní (krémová) a černá. Obchodní názvy polyamidu PA66: Ertalon 66, Tecamid 66, Sustamid 66

PA6G, Ertalon PLA, Tecast, Sustamid 6G

Vlastnosti tohoto druhu litého nylonu se velmi blíží vlastnostem PA66. Jeho výrobní metoda (přímá polymerace ve formě) nabízí možnost výroby velkých tvarů i odlévání podle požadavků zákazníka, což vyžaduje jen minimální následné obrábění.
Barva: přírodní (slonovina) a černá.

Obchodní názvy: Ertalon PLA, Tecast, Sustamid 6G.

PA 4.6, Ertalon 4.6, Sustamid 46

Ve srovnání s konvenčními nylony se PA 4.6 vyznačuje stálou tuhostí a odolností proti tečení v širokém teplotním rozmezí, má rovněž vynikající odolnost proti stárnutí vlivem teploty. Proto je těžiště využití PA 4.6 situováno do oblasti vyšších teplot (80-150°C), kde nedostačuje tuhost, odolnost proti tečeni, odolnost proti stárnutí vlivem teploty a mez únavy materiálů PA 6, PA 66, POM a PETP. Barva: červeno-hnědá  Obchodní názvy: Ertalon 4.6, Sustamid 46

PA66-GF30, Ertalon 66GF30, Sustamid 66GF30

Ve srovnání s PA 66 má tento nylon (vyztužený 30-ti procenty skleněných vláken) zvýšenou pevnost, tuhost, odolnost proti tečení a rozměrovou stálost. Současně si podržel vynikající odolnost proti opotřebení. Znamená to, že má vyšší maximální provozní teploty. Barva: černá. Obchodní názvy: Ertalon 66GF30, Tecamid 66GF30, Sustamid 66GF30